Imprint / Tiráž

Prevádzkovateľ webovej stránky:

Csapai & Co International Enterprises s. r. o.
Bučuháza 3
Šamorín 931 01

Právna forma:

Spoločnosť s ručeným obmedzeným (s. r. o.)

Konateľ – CEO:

Dominik Csapai M.A., B.A.

Konateľka – COO:

Anita Csapaiová

Spoločníci:

Anita Csapaiová

Dominik Csapai M.A., B.A.

Založenie spoločnosti:

10.11.2023

IČO:

55 872 301

Predmet činnosti:

  • Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
  • Faktoring a forfaiting

 

Website Operator :

Csapai & Co International Enterprises s. r. o.
Bučuháza 3
Šamorín 931 01

Legal Form:

Spoločnosť s ručeným obmedzeným (s. r. o.)

Chief Executive Officer (CEO):

Dominik Csapai M.A., B.A.

Chief Operating Officer (COO):

Anita Csapaiová

Shareholders:

Anita Csapaiová

Dominik Csapai  M.A., B.A.

Company Establishment:

10.11.2023

Company ID (IČO):

55 872 301

Scope of Business:

  • Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
  • Faktoring a forfaiting

 

Csapai & Co International Enterprises s. r. o.

Bučuháza 3, Šamorín 931 01

office@csapai.sk    l   0915 55 06 70

Copyright © 2024 - Csapai & Co International Enterprises s. r. o. - All rights reserved